Verzekeringsklachten


Is uw schade volgens de verzekeraar niet gedekt of wil men niet uitkeren omdat de schade niet is aangetoond?

Button

Afwijzing


Als uw verzekering een schade-uitkering weigert is dat niet altijd terecht! Het is altijd de moeite waard om uw schadekwestie aan ons voor te leggen.

Button

Vergoedingcontrole


Het vaststellen van de juiste schadevergoeding vereist inlevingsvermogen en deskundigheid. Deze eigenschappen ontbreken steeds meer bij verzekeraars en schade-experts.

Button

Schadecoach

Krijgt u een onderzoeker of een schade-expert op bezoek of heeft een ander u schade toegracht.

Button

Verkeersschade


Heeft u schade geleden door een ander en heeft u uitsluitend een WA verzekering?  Laat ons uw schade verhalen

Button

Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval, of tijdens uw werk, door derden? Neem contact op!

Button